مشخصات فردی و زندگینامه
نام:احمد
نام خانوادگی:بهشتی مهر
نخصص ها:ادیان و مذاهب

زندگی نامه

در سال 1367 وارد حوزه شدم در سال 1374 وارد حوزه قم شدم و درکنار دروس حوزوی مقطع کارشناسی الهیات را در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) آغاز کردم. در سال 1379 درس خارج مشغول شدم. در سال 1381 در موسسه رشته دین شناسی در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته پذیرفته شدم و در سال 1385 با دفاع از پایان نامه و با رتبه عالی فارغ التحصیل شدم. دروس تحقیقا ت و پژوهشهای خود را هم پیش از این نام بردم. از سال 1377 با نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها همکاری می کنم و در ایام تبلیغ به تبلیغ در دانشگاهها می پردازم. پیش از سال 77 هم در مراکز مردمی به تبلیغ می رفتم مناطق محرومی چون زابل و زاهدان و ایرانشهر را برای تبلیغ انتخاب کرده بودم.